Sazba, ilustrace a design layoutu Výroční zprávy 2022 Technologické Agentury České republiky.

Typesetting, illustration and layout design of Annual report 2022 of Technology agency of the Czech republic.

Back to Top