Mapy učebního pokroku jsou vizuální pomůckou, která umožňuje žákům hodnotit svůj vlastní pokrok a plánovat další své kroky. Učitel i žák si více všímají svých silných stránek a díky vizualizaci je pak mnohem snazší interakce na ose žák – rodič – učitel. Mapy jsou individuální a nesrovnávají s výsledky ostatních žáků.
Mapy učebního pokroku slouží jako jeden z prostředků formativního hodnocení, jsou vynikajícím nástrojem na reflexi a průběžné hodnocení dětí. Používají se v řadě zemích, které jsou vzdělávacím lídry pro globální svět (USA, Singapur, Finsko atd.).  
Po konzultaci s pedagogy ze Základní škola Na dědině vznikly tyto mapy učebního pokroku, které jsou ZDARMA ke stažení a volnému užívání. Licence Creative Commons je definována níže, v podstatě zní tak, že kdokoliv může toto dílo zcela zdarma používat, upravovat a posouvat dál pokud je dílo šířeno nekomerčně a pod stejnou licencí. Pro komerční užití kontaktujte autora na emailu kris@tynalova.com.
Tato verze map reflektuje potřeby konkrétních pedagogů, nemusí tedy přesně odpovídat metodice výuky a potřebám jiných škol. Proto jsou k dispozici zdrojové soubory, aby si mapy mohl kdokoliv stáhnout a upravit podle svých potřeb.

Tisková data v PDF, projekt v Adobe Illustratoru a větší i menší rozlišení JPG obrázků – na Google Drive zde
Originální velikost A2, ale texty zvládnou zmenšení i na A3.

Tiskněte, stahujte do tabletu, upravujte pro vlastní potřeby nebo pro potřeby vaší školy.
SHARING IS CARING 🖤
JPG obrázky ve střední kvalitě:
Čisté JPG obrázky ve střední kvalitě:
Back to Top