Vizuální identita advokátní kanceláře. Logo založené na osobních inciálách a symbolu římského sloupu. Navazující corporate identity, která se průběžně rozvíjí dle potřeb advokátní kanceláře.
Back to Top